Logotyp, Torsbyflygplats
LFV - Färdplanering - FPC

Torsby Flygplats är en modern kommunal flygplats med närhet till upplevelser, aktiviteter och möten.

Torsby kommun

Trafikverket säger upp avtalet med Avies - med ombedelbar verkan

Pressmeddelande från Trafikverket 2015-03-06

Så här lyder pressmeddelandet från Trafikverket

"2015-03-06 
Trafikverket har beslutat att säga upp pågående avtal med Avies AB på tre flyglinjer från och med idag. Trafikverket kommer inte heller att teckna avtal enligt tilldelningsbeslutet från januari 2015 på två flyglinjer.

De nu gällande avtalen sträcker sig fram till 24 oktober i år och därefter tar en ny avtalsperiod vid. Dagens beslut innebär att Trafikverket avbryter avtalen med flygbolaget Avies AB på sträckorna Pajala-Luleå, Sveg-Arlanda och Torsby/Hagfors-Arlanda.

Det innebär också att det tilldelningsbeslut för perioden 25 oktober 2015 till 26 oktober 2019 som fattades den 12 januari i år gällande för Östersund-Umeå och Sveg-Arlanda för Avies AS ändras. Den danska flygoperatören Flexflight ApS kommer istället att tilldelas sträckorna.

Inga andra sträckor eller flygbolag berörs av beslutet.

– Trafikverket har ett viktigt uppdrag att se till att det finns en grundläggande tillgänglighet för boende och näringsliv i hela Sverige. Vår bedömning är att Avies inte lever upp till de reglerade avtalskraven i tillräcklig omfattning, utan har snarare uppvisat allvarliga brister i sin yrkesutövning. Vi måste därför bryta avtalen för att kunna säkerställa en fungerande trafik med god kvalitet på dessa flygsträckor, säger Stefan Engdahl, planeringsdirektör på Trafikverket.

Brister i flygtrafiken

Exempel på skäl som ligger till grund för hävandet av avtalen är omfattande brister i flygtrafiken med inställda, försenade och felaktiga flygningar utan godtagbara skäl. Dessutom har Avies AS varit inblandat i fyra allvarliga tillbud vid flygplatserna i Pajala, Sveg och Torsby samt på Arlanda flygplats.

En direktupphandling påbörjas omgående för att så fort som möjligt återuppta flygtrafiken på de berörda sträckorna under perioden fram till den 24 oktober 2015.

Trafikverket har uppdraget att utreda behov och fatta beslut gällande så kallad allmän trafikplikt. Det innebär bland annat att upphandla flygtrafik på sträckor som inte är kommersiellt lönsamma men som ändå bedöms som viktiga för en grundläggande tillgänglighet."

------------------------------------------

Här kan du läsa pressmeddelandet direkt på Trafikverkets webbsida Länk till annan webbplats..

- Vi arbetar just nu med att kontakta resenärer som bokat flyget den närmaste tiden och meddelar dem om läget, säger Henric Ceder, flygplatschef för Hagfors Airport.

Henric Ceder, flygplatschef Hagfors Airport, tel. 070-190 47 90
Sture Lindqvist, flygplatschef Torsby flygplats, tel. 070-510 33 88

Publicerad: 2015-03-06 @ 13.40 av Ulrika Andersson
Dela

Torsby Flygplats tel: 0560-106 54 | e-post: airport.ESST@torsby.se | Adress: Vasserudsvägen 3, 685 34 Torsby.

Rese- och biljettinformation tel: 090-12 12 40 | e-post: support@jonair.se | webbsida: www.jonair.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.