Logotyp, Torsbyflygplats
LFV - Färdplanering - FPC

Torsby Flygplats är en modern kommunal flygplats med närhet till upplevelser, aktiviteter och möten.

Torsby kommun

Torsby Flygplats har nu eget certifikat för AFIS

Från vänster:Torsby Flygplats Bengt Nilsson biträdande flygplatschef och Henrik Johansson flygplatschef. Foto: Ulrika Andersson.

Torsby Flygplats har sedan 1 september 2010 eget certifikat för att få bedriva flygtrafikledningstjänst (AFIS). Certifikatet är utfärdat av Transportstyrelsen. Tidigare har Luftfartsverket varit ensam leverantör av AFIS-tjänsten då Torsby Flygplats utförde då tjänsten åt LFV.

Här nedan ser du skillnaderna mellan några olika flygtrafiktjänster. Torsby Flygplats har sedan 1 september eget certifikat för att bedriva den första av nedanstående två tjänster.

Fakta om flyginformationstjänst (AFIS)
Flyginformationstjänst betyder att flygledningen informerar piloterna när de är i luften om sådant som de behöver känna till, om väder eller förhållanden på flygplatser, exempelvis snöröjningsläget, eventuella brister i utrustningars funktion med mera. Den här tjänsten lämnas även vid mindre flygplatser där man kan flyga i dåligt väder men som inte har flygkontrolltjänst (se nedan). Tjänsten kallas där för AFIS (Aerodrome Flight Information Services).

Fakta om flygkontrolltjänst
Flygkontrolltjänst betyder att flygledarna "styr flygtrafiken" så att den kan bedrivas säkert och effektivt. Säkert betyder att inga kollisioner ska inträffa och effektivt att förseningar ska undvikas. Detta förutsatt att säkerheten, som har högsta prioritet, kräver det. Styrningen sker genom att flygledaren anvisar klarerar (anvisar) flygplanen vilka vägar de ska följa på marken och i luften så att de inte kommer närmare varandra än vissa minimiavstånd. 300 meters höjdskillnad eller 5 distansminuters (10 kilometers) avstånd i sida är vanliga minimiavstånd som används. I luften innefattar klarering även de flyghöjder som flygplanet ska flyga på. Denna tjänst finns vid de lite större flygplatserna och för sträckflygning mellan flygplatserna. Även flygtrafik som startar/landar i andra länder men flyger genom svenskt luftrum kontrolleras av våra flygledare. Flygledare som leder flygtrafiken på och i närheten av flygplatserna arbetar i tornen, medan de som leder trafiken vid sträckflygning arbetar i kontrollcentralerna.

Källa: Luftfartsverket (LFV) Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2010-09-30 @ 08.35 av Ulrika Andersson
Dela

Torsby Flygplats tel: 0560-106 54 | e-post: airport.ESST@torsby.se | Adress: Vasserudsvägen 3, 685 34 Torsby.

Rese- och biljettinformation tel: 090-12 12 40 | e-post: support@jonair.se | webbsida: www.jonair.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.