Logotyp, Torsbyflygplats
LFV - Färdplanering - FPC

Torsby Flygplats är en modern kommunal flygplats med närhet till upplevelser, aktiviteter och möten.

Torsby kommun

Pressmeddelande från Trafikverket om nästa flygupphandlingsperiod

Nu är Trafikverkets upphandling klar. Från och med 25 oktober 2015 kommer den danska flygoperatören Flexflight ApS att trafikera linjen Torsby/Hagfors - Arlanda.

Här nedan kan du läsa Trafikverkets pressmeddelande 2014-01-12

"Trafikverkets flygupphandling är genomförd


Trafikverkets upphandling av flyg till Norrlands inland, Tornedalen och norra Värmland är nu avgjord.

– Vi säkrar en god tillgänglighet för regionernas näringsliv, invånare och besökare för de kommande fyra åren, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm.

Trafikverket genomför statens upphandling av flygtrafik som bedöms som transportpolitiskt motiverad men som inte är kommersiellt lönsam. Trafikavtal skrivs på följande linjer:


•  Hemavan–Vilhelmina–Arlanda. Sträckan kommer trafikeras av Nextjet AB
•  Torsby–Hagfors–Arlanda. Sträckan kommer trafikeras av FlexFlight. ApS
•  Pajala–Luleå. Sträckan kommer trafikeras av Jonair AB
•  Sveg–Arlanda. Sträckan kommer trafikeras av AS Avies
•  Östersund–Umeå. Sträckan kommer trafikeras av AS Avies

Trafikstarten för samtliga avtal är den 25 oktober 2015. För sträckan Torsby-Hagfors-Arlanda upphandlas trafiken för två år med en option på ytterligare två år. För de övriga sträckorna så upphandlas trafiken för fyra år till och med 26 oktober 2019. Trafiken ska i princip motsvara två dubbelturer på vardagar och en dubbeltur på söndagar.

– Upplägget har tydligen varit intressant för operatörerna och det har resulterat i många konkurrerande anbud så att vi får bra flygtrafik till en rimlig kostnad, säger Gunnar Malm. Sammanlagt inkom 33 anbud på de flyglinjer som upphandlas av Trafikverket. Genom resultatet av den här upphandlingen ersätter staten transportpolitiskt motiverad flygtrafik för närmare 70 miljoner kronor per år.

Även flyglinjerna Gällivare–Stockholm, och Lycksele–Stockholm var med i upphandlingen men avbröts då NextJet och Estonian Air under hösten 2014 lämnade in en kommersiell anmälan. Det innebär att dessa flyglinjer och linjen Arvidsjaur- Stockholm, som sedan tidigare trafikeras med kommersiell anmälan, kommer trafikeras enligt den allmänna trafikpliktens villkor, men utan ensamrätt och utan ersättning från Trafikverket.

Allmän trafikplikt
Allmän trafikplikt är ett ramverk – en lag som styr i vilken omfattning flygtrafiken ska bedrivas; kontinuitet, regelbundenhet, prissättning och minikapacitet – inom ramen för grundläggande tillgänglighet. Trafikverket har i uppdrag att utreda behov av allmän trafikplikt, fatta beslut om allmän trafikplikt och om inte kommersiella krafter gör att trafiken kommer till stånd, upphandla flygtrafik. När en allmän trafikplikt föreligger på en flyglinje får lufttrafikföretag utöva regelbunden lufttrafik på linjen endast under förutsättning att lufttrafikföretag uppfyller samtliga krav i den allmänna trafikplikten.

Flygoperatörer

  • Nextjet AB är en svensk flygoperatör med verksamhet sedan 2001 som bland annat bedriver reguljär flygtrafik i Norden.
  • Flexflight ApS är en dansk flygoperatör med verksamhet sedan 2003 som bedriver reguljär flygtrafik.
  • Jonair AB är en svensk flygoperatör med verksamhet sedan 1972 som erbjuder frakt av gods, affärsresor och linjetrafik.
  • AS Avies är en estländsk flygoperatör med verksamhet sedan 1991som bland annat bedriver reguljär flygtrafik i Sverige och flygtrafik från Tallinn.

Läs pressmeddelandet direkt på trafikverkets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2015-01-12 @ 15.22 av Annelie Lindberg
Dela

Torsby Flygplats tel: 0560-106 54 | e-post: airport.ESST@torsby.se | Adress: Vasserudsvägen 3, 685 34 Torsby.

Rese- och biljettinformation tel: 090-12 12 40 | e-post: support@jonair.se | webbsida: www.jonair.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.