Logotyp, Torsbyflygplats
LFV - Färdplanering - FPC

Torsby Flygplats är en modern kommunal flygplats med närhet till upplevelser, aktiviteter och möten.

Torsby kommun

Markant ökning av resenärer på linjen Torsby-Hagfors-Arlanda

De senaste fyra månadernas statistik på flyglinjen Torsby-Hagfors-Arlanda påvisar en markant ökning av antalet resenärer i förhållande till motsvarande period ett år tidigare.

Under perioden november 2015 till med januari 2016 ökade antalet resenärer i snitt cirka 15 procent, och när det gäller februari i år har vi hittills haft hela 580 resenärer vilket är en markant ökning i förhållande till förra årets februari, som landade på 320 resenärer. Vi beräknar att landa på 630 resenärer sista februari, vilket är en ökning på drygt 90 procent.

- Det här är fantastiskt roligt. Vi har den senaste tiden kunnat marknadsföra reguljärtrafiken lokalt, regionalt och nationellt på ett helt annat sätt än tidigare i och med det marknadsföringsprojekt vi har tillsammans med Hagfors Airport och Region Värmland, säger Thomas Stjerndorff, kommunchef i Torsby.

- Sen är det självklart så att resenärerna känner av Svenska Direktflygs goda kundservice och att de håller regulariteten och flyger som utlovat. Affärsresenärerna, som är den huvudsakliga målgruppen, har nu börjat få tillbaka förtroendet för linjen, vilket är en stor och viktig del i vårt arbete för att möta Trafikverkets krav på en markant och stabil ökning av resenärer på linjen. Vi är försiktigt optimistiska och arbetar fortsatt för att Trafikverket ska besluta om fortsatt trafik, i första skedet från och med hösten 2017 till och med hösten 2019, fortsätter Thomas Stjerndorff.

I början av 2017 väntas Trafikverket lämna besked om flygets vara eller icke vara under perioden hösten 2017 - hösten 2019.

- Att flyglinjen har haft en markant ökning de senaste fyra månaderna är mycket positivt. Den största bidragande orsaken är en mycket hög regularitet av vår operatör Direktflyg. Det går att lita på flyget och fler och fler har fått vetskap om hur snabbt och smidigt det faktiskt är att ta sig till Stockholm och vidare ut i världen från Torsby och Hagfors, säger Henric Ceder, flygplatschef på Torsby Flygplats och Hagfors Airport.

För mer info
Thomas Stjerndorff, kommunchef
Torsby kommun
070-344 45 67
thomas.stjerndorff@torsby.se Länk till annan webbplats.

Henric Ceder, flygplatschef
Torsby Flygplats och Hagfors Airport
070-190 47 90
henric.ceder@torsby.se Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2016-02-26 @ 22.35 av Ulrika Andersson
Dela

Torsby Flygplats tel: 0560-106 54 | e-post: airport.ESST@torsby.se | Adress: Vasserudsvägen 3, 685 34 Torsby.

Rese- och biljettinformation tel: 090-12 12 40 | e-post: support@jonair.se | webbsida: www.jonair.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.